KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

Konstrukční kancelář Ing. Radim BESTR

Nabízíme konstrukční, návrhové, kresličské vývojové a projektantské činnosti.
Sídlo naší společnosti je na Jižní Moravě, okres Hodonín, obec Hovorany.

Komplexní studie

Vytvoříme Vám komplexní model Vašeho výrobku s možností realizace studie proveditelnosti, studie pracovních prostorů apod.. Na Vaši žádost Vám poskytneme i možná optimální řešení výroby s ohledem na cenu a výrobní možnosti.

Vývoj výrobku

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti konstrukčního vývoje jsme schopni Vám nabídnout zpracování kompletního vývoje ať už výrobku, stroje, jednotlivých komponentů nebo ostatních Vašich ideích.

Pevnostní analýzy a výpočty

Na základě zpracované studie či vývoje výrobku jsme schopni provést analýzy a výpočty veškerých částí výrobku. Statické výpočty, pevnostní analýzy, dynamické výpočty, modální analýzy a teplotní výpočty.  Jedná se např. o zjištění kritických bodů,  deformace dílů od zatížení nebo deformace způsobené působením vysokých teplot apod. Pochopitelnou součástí této analýzy je i návrh možných úprav a tím i optimalizace výrobku.

Technická dokumentace

Vyhotovíme Vám veškerou potřebnou výkresovou výrobní dokumentaci k daným výrobkům. Další možností je schopnost převést stávající výrobní dokumentaci do elektronické podoby.

Kontakt +420 721 927 527 nebo bestr@seznam.cz

„Vaše nápady dostanou s námi možnost zrodu“