Zásady ochrany osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
 
 
Kdo jsme – Správce osobních údajů
Aby náš web https://best-e-shop.eu mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je Ing. Radim Bestr, IČO: 88195651, se sídlem 696 12 Hovorany 138, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kyjově, telefon: +420 721 927 527, best-e-shop@seznam.cz (dále jen „správce“).
 
Správce Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.
 
Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme – Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
Zdroje osobních údajů
– přímo od subjektů údajů
– velkoobchod
– distributor
– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, apod.)
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, webové stránky)

– popisné údaje (např. bankovní spojení, data transakcí – informace o nákupu)

– technické údaje – informace o cookies, kontaktní formulář, komentáře, soubory cookies, analytika a vložená data třetích stran

– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracovávání fotografií)

Komentáře

Když návštěvníci přidávají komentáře na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Pokud odesíláte kontaktní formulář, zaznamenáváme vaše uvedené údaje, jakožto jméno a příjmení, vaši emailovou adresu a text, který jste uvedli do kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány pro potřebu komunikace a slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, webové stránky). Tyto informace přijaté kontaktními formuláři uchováváme po určitou dobu, pro účely služeb zákazníkům. 

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pro objasnění – Co jsou to soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Tím umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Následující listování stránek tak pro Vás může být pohodlnější a efektivnější. Tyto soubory jsou nepostradatelné, jelikož bez nich by brouzdání po síti bylo mnohem složitější. Tzn., že cookies soubory lépe využívají naše internetové stránky a přizpůsobují její obsah vašim konkrétním potřebám. Se soubory cookies spolupracuje skoro každá internetová stránka. Jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Jak dělíme cookies 

Máme dva druhy souborů cookies, dočasné a trvalé. Dočasné cookies nám během vašeho prohlížení internetových stránek umožňují propojovat vaše jednotlivé kroky. Spustí se okamžikem otevření okna vašeho prohlížeče a sami se vypnou po uzavření okna prohlížeče. Jak naznačuje název dočasné, po uzavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Druhým typem cookies jsou trvalé cookies, které nám pomáhají rozpoznat váš počítač v případě, že jste již naši webovou stránku navštívili, je to opět jen pro váš komfort.

Využívání souborů cookies

Dle §89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, Vás informujeme, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, které následně zpracováváme.

V nastavení vašeho internetové prohlížeče, ve správě cookies souborů, si můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Více informací se dozvíte z nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. 

Účel použití souborů cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti souhlas cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery, kteří působí v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete s tímto souhlas.

Partnery jsou:

Google Analytics – měřící nástroj Google pro měření a analýzu návštěvnosti webů, pro označení uživatelů respektive webových prohlížečů.

ContactForm7 – kontaktní formulář, který využíváte pro odeslání dotazů či poptávek, zaznamenáváme vaše uvedené údaje, jakožto jméno a příjmení, vaši emailovou adresu a text, který jste uvedli do kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány pro potřebu komunikace a slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, webové stránky). Tyto informace přijaté kontaktními formuláři uchováváme po určitou dobu, pro účely služeb zákazníkům.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.


Kategorie subjektů údajů

– zákazník správce
– dopravce
– dodavatel služby
– jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 
Kategorie příjemců osobních údajů
– velkoobchodníci
– finanční ústavy
– veřejné ústavy
– zpracovatel
– státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
– další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)
 
Účel zpracování osobních údajů
– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
– jednání o smluvním vztahu
– plnění smlouvy
– ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
– archivnictví vedené na základě zákona
– plnění zákonných povinností ze strany správce
– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce samotným správcem a externím poskytovatelem účetních služeb. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Pokud přidáváte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Cookies záznamy z kontaktních formulářů se uchovávají  po dobu šesti měsíců.

Analytické záznamy se uchovávají jeden rok.

Záznamy o nákupech zákazníků jsou uchovávány z účetního hlediska a ze zákona po dobu 10-let.

 
Poučení

Správce zpracovává údaje, které vyžadují i nevyžadují souhlas subjektu údajů. Správce tímto prohlášením tak plní povinnost informovat subjekt o zpracování osobních údajů. U zpracování údajů, které vyžadují souhlas, dáváte najevo svůj souhlas odkliknutím tlačítka cookies – SOUHLASÍM.

 
Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
– účelu zpracování
– kategorii dotčených osobních údajů
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo externí poskytovatel účetních služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat správce o vysvětlení
– požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
– je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
– nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
– postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
– správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud jste na tomto webu přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů (viz odstavec výše).

Kam posíláme Vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.